Disclaimer
  1. Het deelnemen aan de pool moet vooral leuk zijn. Gebruik van geweld (verbaal dan wel non-verbaal) tegen leden van de Tourspeldirectie (Mark Wight en Jordan Jumelet) en/of deelnemers aan de pool en/of het dreigen daarmee, wordt beschouwd als Tourspelvandalisme en zal worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting en als gevolg daarvan verwijdering uit de klassementen alsmede verbeurdverklaring van de ingelegde gelden.
  2. Over door de Tourspeldirectie genomen beslissingen zal niet worden gediscussieerd. Genomen beslissingen zullen in de regel niet worden teruggedraaid. Correspondentie over de einduitslag is derhalve ook niet mogelijk.
  3. Deelnemers worden geacht hun eigen scores te controleren. Hoewel scores altijd dubbel gecontroleerd worden, kunnen er altijd fouten zitten in het door ons gehanteerde softwaresysteem.